Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/57287
Title: Pronòstic de les pròtesis fixes en pacients amb malaltia periodontal
Author: García Ascó, Carla
Director: Ayuso Montero, Raúl
Keywords: Pròtesis dentals
Treballs de fi de grau
Malalties periodontals
Dental prosthesis
Periodontal disease
Bachelor's thesis
Issue Date: 17-Sep-2014
Abstract: Objectius: Els objectius d’aquesta revisió narrativa són conèixer les dades disponibles a la literatura sobre el pronòstic de les restauracions protèsiques fixes en pacients periodontals, veure quins canvis es produeixen a nivell periodontal en presència d’una pròtesi fixa i saber quines consideracions hem de tenir a l’hora de rehabilitar protèticament a un pacient periodontal per evitar efectes adversos sobre els teixits de suport. Materials i mètodes: La recerca d’articles es va dur a terme utilitzant Medline/Pubmed com a base de dades i mitjançant les següents combinacions de paraules: “fixed dental prosthesis AND prognosis”, “fixed dental prosthesis AND periodontal disease”, “fixed dental prosthesis AND periodontal changes”, “finish lines AND periodontal disease”. Resultats: Dels articles trobats, dinou van ser seleccionats, ja que es relacionaven directament amb els objectius i van ser classificats en dues taules segons aquests. Dels relacionats amb el pronòstic, cinc són retrospectius, quatre prospectius, un és una revisió sistemàtica i un altre, un cas clínic. Dels relacionats amb la influència de la pròtesi sobre el periodont, sis són retrospectius, un és prospectiu i un altre és una revisió sistemàtica. Tots ells atorguen a la present una evidència científica de tipus “IIa”. Conclusions: El pronòstic de les pròtesis fixes sobre dents periodontals és favorable i amb taxes de supervivència al voltant del 80 – 99% als 10 anys. Per a la majoria d’autors, malgrat sí estan associades a uns majors nivells d’inflamació gingival, no suposen un factor de risc per a una acceleració en la pèrdua òssia. Algunes de les consideracions a l’hora de confeccionar la pròtesi fixa són tallar de forma paral·lela i amb marges supragingivals, evitar les extensions (respectant sempre la llei d’Ante) i considerar la ferulització en cas de mobilitat dels pilars.
Note: Treball Final de Grau d'Odontologia, Facultat d'Odontologia, Universitat de Barcelona, Any: 2014, Director: Raúl Ayuso Montero
URI: http://hdl.handle.net/2445/57287
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Odontologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57287.pdf639.87 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons