Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/57943
Title: Guia per treballar la Competència d’Autonomia i Iniciativa Personal
Author: Camarasa, Dolors
Oró, Ignasi
López, Júlia
Sala, Montse
García, Rosa Maria
Rodríguez, Sandra
Segura, Francesc
Keywords: Competències bàsiques en educació
Competency based education
Issue Date: Oct-2014
Publisher: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Series/Report no: Docència i Metodologia Docent; 4
Abstract: En aquest moment de garbuix educatiu, presentem un escrit que fa referència a la competència d’Autonomia i Iniciativa Personal. La competència d’Autonomia i Iniciativa personal és una competència bàsica on destaca el treball actitudinal i d’autoregulació per part de l’alumnat. És una de les competències de més transversalitat, amb aspectes que s’entrellacen amb les altres competències i en totes les àrees. Es troba estretament lligada a la convivència, els valors i la responsabilitat. Aquests paràmetres fan que sigui complex de poder-la seqüenciar i graduar, tant per al seu desenvolupament com per a la seva avaluació. És una competència relacionada amb les vivències del dia a dia, les relacions personals i socials. Aquests aspectes es creuen: cal conèixer-se a sí mateix per poder conèixer i relacionar-se amb els altres. Gestionar les emocions no es gens fàcil i aprendre-ho encara menys. Però no perquè sigui difícil ho hem d’obviar. De mica en mica aniran sortint formes de treballar-ho, a través d’activitats de vida escolar i extraescolar, parlant-ne, jugant, simulant... Com la resta de competències, aquesta també manifesta una relació molt directa amb la d’aprendre a aprendre i la social i ciutadana. L’article parteix d’una anàlisi de la competència, els elements de fonamentació teòrica, els diferents components que la formen i tracta les metodologies més adients per a assolir-la. L’objectiu principal és suggerir diferents propostes didàctiques (pràctiques) a través de diverses activitats. Es pretén que sigui una guia o ajuda per treballar aquesta competència, partint des del (més general) marc teòric fins al pràctic, de manera gradual, començant des de l’educació infantil (3 anys) i continuant fins al final de l’educació primària (12 anys). També es presenten orientacions per a l’avaluació, amb diferents eines per avaluar i els criteris i indicadors a les activitats exposades. Finalment es proposen orientacions que es poden donar a les famílies per tal que puguin saber quines actuacions solen donar-se en els infants de cada cicle i com poden acompanyar en la vida diària des de casa.
URI: http://hdl.handle.net/2445/57943
ISBN: 987-84-697-1226-9
Appears in Collections:Docència i Metodologia Docent (ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CompetenciaAutonomiaIniciativaPersona.pdf482.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons