Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58028
Title: La protecció de dades en els currículums professionals
Author: Llompart Carbó, Marina
Director: Mitjans, Esther
Keywords: Protecció de dades
Curriculum vitae
Treballs de fi de grau
Data protection
Résumés (Employment)
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: La majoria de nosaltres no som conscients de la gran quantitat d’informació personal que posem a disposició de diferents empreses quan lliurem o enviem un Currículum vitae, i del problema que això pot suposar per a la nostra privacitat. Des de principis de segle la innovació tecnològica ha disparat la circulació i la transferència de dades de caràcter personal via Internet i el Currículum vitae és un dels instruments que permet aquesta cessió de dades personals. Però el perill no està només en l’enviament de informació per les xarxes, sinó també del lliurement en mà d’aquest document. L’objectiu principal d’aquest treball és trobar una possible solució a la manca d’informació que crec que es rep a l’hora de lliurar un currículum en mà. La decisió del tema la vaig prendre a partir de l’experiència de pràctiques extracurriculars en una empresa de treball temporal (E.T.T). En l’empresa on vaig estar, només s’acceptaven els currículums en paper i tot i que la pàgina web tenia un apartat per a l’enviament de currículums, només eren acceptats els que es lliuraven a la recepció de l’oficina. Sempre em va quedar el dubte de què passava amb els currículums que la gent enviava mitjançant la pàgina web i que un cop trucaven a l’oficina se’ls informava que només eren vàlids els lliurats en persona...
Note: Treballs Finals de Grau de Relacions Laborals, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014 , Tutora: Esther Mitjans
URI: http://hdl.handle.net/2445/58028
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Relacions Laborals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Marina_Llompart_Carbó.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons