Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58084
Title: Recursos d’informació integrats i tranversals per totes les assignatures de 2n semestre del grau de Psicologia (2012PID-UB/105, modalitat A). Memòria Final
Author: Corral, María-José
Sansa i Aguilar, Joan
Leiva Ureña, David
Andrés Pueyo, Antonio
Gallardo-Pujol, David
Abolafia Moya, Juan Manuel
Segarra Castells, Ma. Dolores
Miralbell Blanch, Júlia
Marqués Iturria, Idoia
Codina, Núria (Codina Mata)
Pestana, José Vicente
Rodríguez Carballeira, Álvaro
Espelt, Esteve
Álvarez Mallol, Conxa
Keywords: Alfabetització informacional
Psicologia
Innovacions educatives
Issue Date: 2014
Abstract: La disponibilitat d’informació en la societat del coneixement comporta el desenvolupament de l’alfabetització digital: l’habilitat d’accedir, avaluar i utilitzar informació de diverses fonts. La coordinació de les cinc assignatures que cursen els estudiants en el segon semestre de Psicologia va permetre l’elaboració d’un pla d’actuació de forma transversal. Els estudiants que van seguir la formació van obtenir notables resultats quan s'enfrontaven a exercicis pràctics específics (identificació de paraules clau o factors d'impacte), però van mostrar mancances a l’hora de resoldre tasques que requerien la cerca avançada, l’ús de l'estil APA, la identificació de títols de revistes científiques o el coneixement global dels usos i recursos d'informació. Tot i així, els estudiants que van rebre la formació van ser lleugerament més competents que els seus companys de darrer curs del grau (al què no se'ls ha format específicament, però se'ls suposa experiència en cerca, atesa les demandes de les diferents assignatures que han cursat). L'avaluació de la competència informacional no va resultar independent de la resta de competències avaluades. Es va observar que va correlacionar positivament, tant en la tasca de defensa oral, com en la puntuació de l'examen final de continguts bàsics de l'assignatura (valors rxy entre 0,09 i 0,18).
Note: Convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de projectes d’innovació docent a la Universitat de Barcelona
URI: http://hdl.handle.net/2445/58084
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria_final_pmid_2012_105.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons