Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58574
Title: Factors del calçat de córrer que afecten a la tècnica de carrera
Author: Fernández León, Anabel
Director: Verdaguer Sanmartí, Josefina
Keywords: Calçat
Atletisme
Lesions esportives
Treballs de fi de grau
Footwear
Track and field
Sports injuries
Bachelor's thesis
Issue Date: 12-Jun-2014
Abstract: El calçat de córrer esta dissenyat per a protegir els peus de les possibles lesions que succeeixin durant la pràctica esportiva, la majoria produïts per la magnitud i la repetició d'impactes. Per pal·liar aquest problema les sabatilles és component de sistemes d'esmorteïment. Però, no tot és el calçat, sinó que millorar la tècnica de córrer pot prevenir de lesions i aconseguint un bon rendiment. L’Objectiu d’aquest treball, es centra a conèixer el calçat de córrer i com aquest, afecta els moviments que efectua el corredor en la biomecànica de la carrera. S’utilitza la base de dades Pubmed i SportDiscuss per a la localització d’articles rellevants. També es busquen llibres relacionats amb el tema d’estudi a la biblioteca de INEFC de Barcelona i Biblioteca del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. Finalment, es realitza una enquesta per als corredors populars. Dels anàlisis de les dades, es va identificar que els corredors que duen una sabata tradicional es veien afectats pel seu tipus de petjada en la fase de recolzament, es van analitzar les seves possibles causes relacionades amb el nivell del corredor, la freqüència de la practica esportiva i la velocitat. En aquest estudi es pot concloure que un numero elevat de corredors presenten desconeixements sobre l'elecció del calçat i com els pot afectar a l'aparell locomotor. S'observa que un drop elevat a la sabatilla es un dels factors que predisposa al patró de petjada que realitzen en la carrera. La manera de recolzar el peu a terra, es important ja que s'ha avaluat que pot propicia a lesions.
Note: Treball Final de Grau de Podología, Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutor: Verdaguer Sanmartí, Josefina
URI: http://hdl.handle.net/2445/58574
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anabel Fernandez.pdf921.97 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons