Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58603
Title: Doctrina del Conseil Constitutionnel francès sobre l'impost de solidaritat sobre la fortuna
Author: Tovillas Morán, José María
Keywords: Dret fiscal
Impostos
Dret constitucional
Jurisprudència
França
Tax law
Taxation
Constitutional law
Jurisprudence
France
Issue Date: 30-Jun-2014
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: Aquest treball analitza el contingut de la doctrina del Conseil Constitutionnel francès en relació amb les successives normes reguladores de l'Impost de solidaritat sobre la fortuna (ISF). Després de descriure els elements bàsics d'aquest impost i de la institució del Conseil Constitutionnel, s'analitzen els principis constitucionals en matèria tributària de capacitat econòmica i d'igualtat davant l'impost que són seleccionats per efectuar el control de constitucionalitat. Utilitzant aquests principis com a instrument d'habilitació, s'ha legitimat el patrimoni com a mostra de capacitat econòmica de les persones físiques, i la limitació de la quota de gravamen de l'ISF com a forma d'aplicar el principi de prohibició de confiscatorietat. Sobre la base de l'elaboració que s'ha fet del principi d'igualtat tributària, s'ha admès la introducció de beneficis fiscals a la regulació de l'ISF i les especificitats d'aquest impost que tributa respecte als elements personals.
Note: Reproducció del document publicat a: 10.2436/20.8030.01.26
It is part of: Revista Catalana de Dret Públic, 2014, num. 48, p. 152-168
Related resource: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.01.26
URI: http://hdl.handle.net/2445/58603
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Administratiu, Dret Processal, Història del Dret i Dret Financer i Tributari)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
642308.pdf445.67 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons