Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58758
Title: Mantenidors d'espai
Author: Farrés Serinyà, Laia
Director: Nosàs Garcia, Marta
Keywords: Dentició
Odontologia infantil
Treballs de fi de grau
Prostodòncia
Dentition
Pedodontics
Bachelor's thesis
Prosthodontics
Issue Date: Jun-2014
Abstract: L’ús d’aparells mantenidors d’espai està enfocat a reduir les conseqüències de la pèrdua prematura d’una dent temporal, mantenint l’espai fins al moment de l’erupció de la dent permanent successora. És un mètode efectiu per a prevenir maloclusions i destinat a disminuir la complexitat i durada del tractament ortodòntic en etapes posteriors. Aquesta revisió narrativa pretén fer un recull complet dels tipus de mantenidors d’espai, les seves indicacions, avantatges i desavantatges a través de la búsqueda d’articles científics. L’objectiu de l’article és descriure els tipus de mantenidors d’espais existents, i amb aquesta informació, discutir les opcions terapèutiques més adients en cada cas. Es descriuen quins són els efectes en la oclusió del pacient quan no es preserva l’espai després de la pèrdua prematura d’incisives, canines i molars. L’evidència dels factors a favor i en contra d’indicar un mantenidor d’espai determinat és limitada. La decisió s’ha de prendre fent un balanç entre l’alteració oclusal que pot produir la pèrdua d’espai, l’acumulació de placa i risc de càries que pot comportar el propi mantenidor d’espai, és a dir s’ha de valorar cada cas individualitzadament.
Note: Treball Final de Grau d'Odontologia, Facultat d'Odontologia, Universitat de Barcelona, Any: 2014, Director: Marta Nosàs Garcia
URI: http://hdl.handle.net/2445/58758
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Odontologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58758.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons