Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58887
Title: Ephemera al voltant de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. Una aproximació a la impremta de Barcelona de l’últim quart del segle XIX
Author: Solé Boladeras, Isaura
Director: Gascón García, Jesús
Keywords: Materials efímers
Tesis de màster
Printed ephemera
Exposició Universal de Barcelona (1888)
Masters theses
Issue Date: 2014
Abstract: Aquest treball és un estudi sobre la producció impresa efímera al voltant de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. La manca d’estudis sobre els ephemera en àmbit espanyol ha fet que s’hagi de presentar un marc teòric sobre la matèria. Aquest marc ens ha servit per posar en valor i reivindicar aquest tipus d’imprès, sovint oblidat, i, per tant, aquest ha esdevingut el primer objectiu del treball. Hem restringit l’estudi dels efímers a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 degut a la importància que tingué la celebració d’aquest esdeveniment per la ciutat i, també, per les impremtes de l’època. A més a més, el fet de delimitar temporalment el nostre estudi, ha permès centrar-nos en la gran varietat tipològica produïda en un moment determinat. L’altre gran objectiu del treball és fer una aproximació a la impremta més quotidiana de Barcelona, deixant de banda les impremtes productores d’edicions de bibliòfil ja estudiades. Partint de l’anàlisi dels exemplars impresos efímers conservats, s’han pogut extreure una sèrie de característiques generals que han posat sobre la taula els diferents procediments i elements estètics presents en la impremta barcelonina de l’últim terç del segle XIX. Així mateix, s’han volgut presentar les dues impremtes productores de la major part del material imprès estudiat, la impremta de Sucesores de N. Ramírez y Cía. i la impremta de A. López Robert, analitzant la seva producció d’efímers vinculats a l’Exposició Universal i, fins i tot, la seva participació com a expositor en l’esdeveniment...
Note: Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutor: Jesús Gascón
URI: http://hdl.handle.net/2445/58887
Appears in Collections:Màster - Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Isaura_Sole_Vol1.pdfVol. 11.94 MBAdobe PDFView/Open
TFM_Isaura_Sole_Vol2.pdfVol. 277.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons