Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/58907
Title: Dades relatives al nombre de consultes rebudes al Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI de la Universitat de Barcelona i de la temporització de les respostes donades (2009)
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Estadístiques
Usuaris de biblioteques
Serveis d'informació
Statistics
Library users
Information services
Universitat de Barcelona. CRAI
Issue Date: 2010
Abstract: Dades relatives al nombre de consultes rebudes al Servei d'Atenció als Usuaris del CRAI de la Universitat de Barcelona l'any 2009, desglossades per tipus d'usuari i per assumpte, i dades del nombre de respostes donades en 24, 48 i 72 hores. Fins al 2012 aquest servei rebia el nom de PaB (Pregunteu al Bibliotecari) i actualment rep el nom de S@U (Servei d'Atenció als Usuaris). Us hi podeu adreçar mitjançant aquesta pàgina: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau.
URI: http://hdl.handle.net/2445/58907
Appears in Collections:Dades - Institucional

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2009.zip1.94 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons