Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59049
Title: Les fusions municipals a partir de la despesa i la mida poblacional: el cas de la Regió Metropolitana de Barcelona
Author: Vidal i Ruiz, Antoni
Director: Magre Ferran, Jaume
Keywords: Política urbana
Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana)
Tesis de màster
Urban policy
Barcelona (Catalonia : Metropolitan area)
Masters theses
Issue Date: 2014
Abstract: Uns dels temes que ha tornar a sorgir a Europa arrel de la darrera crisi econòmica de I'any 2008 ha estat les fusions de municipis. Aquest debat afecta sobretot als països del sud d'Europa, posant sobre la taula el problema de l'eficiència de recursos que tenen els Ajuntaments i intentant crear una eina per tal de rebaixar el dèficit que aquests presenten. El propòsit d'aquest estudi és analitzar el debat de les fusions municipals des de l'argument principal que I'ha recolzat, és a dir, I'econòmic. L'existència de municipis de reduïda grandària té com a conseqüència dos tipus d'efectes a tenir en compte: un comportament ineficient de les hisendes públiques en el modelde despesa i la no generació d'economies d'escala a nivell municipal...
Note: Treballs finals del Màster en Análisi Política i Assessoria Institucional, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Any: 2014, Tutor: Jaume Magre Ferran
URI: http://hdl.handle.net/2445/59049
Appears in Collections:Màster - Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM Antoni Vidal.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons