Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59225
Title: Conflictes entre infants en el moment del joc a l’aula i estratègies de resolució aplicades per el/la mestre/a
Author: Bea Romaní, Irene
Gasol Giménez, Víctor
Matz López, Alba
Pascual Zapata, Mireia
Sanz Perela, Saray
Director/Tutor: Sabariego Puig, Marta
Keywords: Mestres
Infants
Joc
Elementary school teachers
Children
Play
Issue Date: 2014
Abstract: En aquest article volem mostrar el procés observacional que hem fet durant la primera estada de pràctiques en escoles dels dos cicles d’infantil. El nostre objectiu ha estat observar els conflictes que sorgeixen a l’aula entre els infants en el moment del joc i les estratègies que porta a terme el/a mestre/a per resoldre’ls. Per assolir-lo hem fet una recerca d’informació basant-nos en les teories de diversos autors i les hem contrastat amb les dades obtingudes en les nostres sessions d’observació. Aquestes les hem recollit en quatre sessions de joc utilitzant el registre obert de les notes de camp i basant-nos en els indicadors acordats prèviament que ens permetien centrar la mirada. Durant aquestes sessions vam combinar una observació activa participant i no participant que ens permetia el fet d’haver entrat com a mestres en pràctiques. Un cop teníem les dades transcrites, vam haver de triangular la informació per tal de definir unes categories que ens permetessin comparar els resultats centrant-nos en allò que era més rellevant en relació al nostre tema d’observació. Arran de la triangulació dels resultats, vam concloure que no ens semblava molt adequada la manera d’actuar del mestre en el segon cicle i per això hem aportat una proposta d’innovació. Està basada en la mediació i en que és necessària la participació i implicació de tots els infants, no només dels causants del conflicte.
Note: Facultat de Formació del Professorat, Universitat de Barcelona. Grau: Mestre en Educació infantil, Curs: 2014, Tutora: Marta Sabariego Puig
URI: http://hdl.handle.net/2445/59225
Appears in Collections:Treballs de l'alumnat - Facultat d'Educació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conflicte_infants.pdf308.28 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons