Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59247
Title: El concurs de l’herència: aspectes processals
Author: Romaguera i Edo, Ma. de Montserrat
Director: Alonso-Cuevillas Sayrol, Jaime
Keywords: Dret de successions
Transmissió de béns
Tesis de màster
Law of succession
Transfer (Law)
Masters theses
Issue Date: Oct-2014
Abstract: En el present treball tractaré l'especialitat del concurs de l'herència mentre no hagi estat acceptada pura i simplement, així parlaré de l'herència jacent, de l'herència acceptada pura i simplement i de l'herència acceptada a benefici d'inventari, tot això en connexió amb els subjectes legitimats per a sol·licitar el concurs (art. 3.4 LC), i amb l'administració i disposició del cabal relicte a càrrec de l'administració concursal (art. 40.5 LC) una vegada immersos en el procediment, plantejant cadascuna de les fases i les seves característiques. Finalment, parlaré del supòsit de mort o declaració de defunció del concursat. Així mateix, faré referència a la situació jurídica del deutor concursat davant d’una herència, llegat o donació, que pot rebre durant la tramitació del procediment concursal. Per dur a terme aquest anàlisi, tindré en compte la regulació de la Llei Concursal i el Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la Successions, amb alguna menció al Codi Civil estatal per analogia...
Note: Treballs Finals del Màster d'Estudis Jurídics Avançats, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Dr. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol
URI: http://hdl.handle.net/2445/59247
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis Jurídics Avançats

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Concurs_Herencia_Romaguera.pdf648.37 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons