Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59447
Title: Les col·leccions editorials a la Barcelona del Vuitcents: el cas de Joan Oliveres i Gavarró (1812-1891)
Author: Nieto Márquez, Inés
Director: Rueda Ramírez, Pedro José
Keywords: Història del llibre
Editors
Catalunya
Tesis de màster
History of the book
Book editors
Catalonia
Masters theses
Issue Date: Sep-2014
Abstract: Aquest treball vol ser una aproximació a l’estudi de les col·leccions editorials a la Barcelona del segle XIX a partir d’un cas individual, el de l’impressor Joan Oliveres i Gavarró (1812-1891). El treball en qüestió no és, per tant, ni un catàleg de totes les col·leccions editorials que es van publicar en aquesta ciutat durant aquell període, ni una història de les col·leccions barcelonines d’aquest segle (malgrat que al llarg del nostre escrit s’han introduït nombroses observacions històriques sobre les mateixes). Les col·leccions editorials es van generalitzar al segle XIX a la ciutat de Barcelona perquè fou llavors quan es van idear i estendre tota una sèrie de canvis tant a nivell tècnic com polític, econòmic, social i cultural. Aquestes modificacions van fer que, després d’una llarga etapa sense canvis ressenyables en relació amb la fabricació del llibre es produís una transformació notable en el món editorial de la ciutat amb el resultat d’un augment de la producció. Com a conseqüència d’aquests fets, els impressors del Vuitcents van crear un important nombre d’estratègies de venda per intentar adaptar-se a les noves condicions del mercat i satisfer les demandes de nous lectors. Una d’aquestes estratègies fou la creació de col·leccions destinades a un públic divers i en augment...
Note: Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutor: Pedro Rueda Ramírez
URI: http://hdl.handle.net/2445/59447
Appears in Collections:Màster - Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Les col·leccions editorials a la Barcelona del Vuitcents.pdf4.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons