Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59802
Title: Les necessitats socials en els trastorns mentals greus: aportacions per al treball social
Author: Cejas Ortega, Beatriz
Director: Ballester Frago, Marta
Keywords: Treball social en salut mental
Infància
Treballs de fi de grau
Psychiatric social work
Childhood
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: Els Trastorns Mentals Greus tenen particularitats que poden afectar no només als menors que els pateixen, sinó també a les seves famílies, i poden derivar en necessitats social en el conjunt de la família i l’entorn proper. Aquest estudi s’ha realitzat per conèixer quines són aquestes necessitats que detecten els propis pares amb un fill que presenta un trastorn mental, i les mancances amb les que es troben en el seu dia a dia. Endemés, s’han abordat les línies d’intervenció que es fan des del Treball Social amb aquest col·lectiu, i les limitacions que tenen en l’atenció a aquestes famílies. Per tal de portar a terme la investigació, s’han fet diverses entrevistes a familiars que formen part d’un Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, i a dues treballadores socials de dos serveis. Els resultats obtinguts sobre les necessitats detectades pels familiars són els canvis que es produeixen a la família, així com els reajustaments de l’economia, la falta d’ajudes i recursos i l’aïllament social que pateixen. Els professionals corroboren l’existència d’aquestes necessitats i aporten que les limitacions principals per la seva intervenció són la falta de recursos que hi ha a la societat. davant de tot això, la recerca conclou amb algunes recomanacions i propostes per millorar la intervenció amb aquestes famílies, des del Treball Social.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Marta Ballester Frago
URI: http://hdl.handle.net/2445/59802
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Cejas Ortega Beatriz_695292.pdf830.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons