Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59803
Title: Instrument de suport al manteniment a la vida autònoma dels usuaris que finalitzen el procés terapèutic al servei de pis de reinserció per a drogodependències de la Fundació Salut i Comunitat
Author: Estrella Ramírez, Silvia
Director: Fernández i Barrera, Josefina
Keywords: Treball social amb els drogoaddictes
Treballs de fi de grau
Social work with drug addicts
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: Les drogues són substàncies alienes a l’organisme que provoquen una dependència i generen problemàtiques socials a gran escala, tot i que, des de la Unió Europea, Espanya i Catalunya existeixen polítiques per intentar reduir l’oferta i demanda de drogues, com també el mercat il·legal, encara avui en dia hi són molt presents, ja que a Espanya es dóna encara un elevat nombre d’incautacions de drogues il·legals. El següent document pretén destacar i analitza el fenomen de les drogodependències i les conseqüències que origina en les persones consumidores, com també en la societat actual, on cada vegada agafa més força la necessitat d’una visió multidisciplinar a través de professionals com és el cas del Treballador/a Social per evitar les possibles recaigudes i tractar els àmbits de la persona que es troben afectats a causa de l’addicció, com són els familiars, socials, econòmics, laborals,... Des d’aquesta postura neix la proposta de creació d’un instrument adreçat als usuaris d’una entitat concreta dedicada a diversos àmbits d’actuació, però concretament, en l’àmbit de les drogodependències: la Fundació Salut i Comunitat. La Fundació Salut i Comunitat disposa de dos pisos de reinserció a la ciutat de Barcelona que permeten realitzar un tractament als usuaris continuat al seu procés de deshabituació que s’ha d’haver iniciat amb anterioritat, ja sigui ambulatori o a una Comunitat Terapèutica, amb abstinència d’entre 2-6 mesos. A l’entitat es realitzen diversos espais grupals i es busca pal·liar l’addicció, a més, de la reinserció en tots els àmbits de la vida diària. L’instrument pretén oferir un suport i acompanyament als usuaris que finalitzen el procés terapèutic esmentat anteriorment per tal de garantir una vida autònoma i una reinserció plena, davant la desvinculació del servei, a través de la visita domiciliària com a tècnica que ofereix un tracte proper de la mà d’un Treballador/a Social. Per realitzar l’instrument s’ha optat per una metodologia qualitativa a través de la implicació com a voluntària per a la realització del projecte des del mes de gener fins a finals de maig duen a terme una observació participant, compartint espais grupals i realitats quotidianes amb els usuaris, on posteriorment a haver creat un clima de confiança entre estudiant i usuaris i a l’elaboració de l’instrument, realitzar un grup de discussió on es tracti en profunditat la desvinculació i es pugui analitzar la viabilitat a priori de l’instrument. El següent projecte es planteja per desenvolupar a una entitat concreta i a un servei concret, servei de pis de reinserció de la Fundació Salut i Comunitat.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Josefa Fernández Barrera
URI: http://hdl.handle.net/2445/59803
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Estrella Ramirez Silvia_695129.pdf709.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons