Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59863
Title: Noves aportacions al coneixement de la flora hidrofítica de Catalunya
Author: Seguí, J. M.
Flor Arnau, Núria
Cambra, Jaume
Keywords: Algues
Plantes aquàtiques
Llobregat, Delta del (Catalunya))
Algae
Aquatic plants
Llobregat River Delta (Catalonia)
Issue Date: 2006
Publisher: Institució Catalana d'Història Natural
Abstract: Dues espècies d'hidròfits nous per a la flora de Catalunya i de distribució molt restringida a la península Ibèrica, han estat localitzades al delta del Llobregat. Es tracta del briòfit Riella cossoniana Trabut i de la caràcia Nitella hyalina (DC.). Agardh.
Note: http://revistes.iec.cat/index.php/BICHN/article/view/9067/63303
It is part of: Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 2006, vol. 74, p. 91-94
URI: http://hdl.handle.net/2445/59863
ISSN: 1133-6889
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
564625.pdf655.87 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons