Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/59906
Title: Rúbrica de Treball de Fi de Grau. Graus de Mestre d'Educació Infantil i d'Educació Primària
Author: Mauri, Teresa
Sayós i Santigosa, Rosa
García Wehrle, Paloma
Aubert, Adriana
Alsina, Pep, 1961-
Keywords: Rúbriques d'avaluació
Treballs de fi Grau
Educació infantil
Educació primària
Universitat de Barcelona
Issue Date: Nov-2014
Abstract: El TFG dels estudis de Mestre d'Educació Infantil i de Mestre d'Educació Primària està ubicat al segon semestre de quart curs i té una assignació de 6 crèdits. Durant aquest període i d'acord amb aquest nombre de crèdits, cada tutor té adjudicat un màxim de quinze alumnes. El curs 2013-14, la Comissió de Treball Final de Grau (CTFG) va elaborar un conjunt de cinc rúbriques d'avaluació continuada, que s’apliquen en diferents moments del procés d'elaboració del TFG. Les quatre primeres són per a l'ús conjunt del tutor i de l'estudiant en la valoració del TFG; la cinquena la fa servir l'estudiant per autoavaluar-se i el tutor contrasta i completa, si cal, aquesta valoració. La primera rúbrica (R1) es centra a valorar el disseny i la planificació del TFG; la segona rúbrica (R2) avalua el progrés de l'estudiant en l'elaboració del TFG i el seguiment del pla de treball; la tercera rúbrica (R3) valora la qualitat del producte final o TFG; la quarta rúbrica (R4) aporta criteris de valoració de la defensa oral del TFG. Finalment, la cinquena rúbrica o autoavaluació (R5) permet que l'estudiant valori el propi procés i el resultat del TFG, i també el suport rebut pel tutor i la comissió de TFG en l'elaboració del seu treball. En un tema tan complex com l'avaluació del TFG, aquestes rúbriques són només una petita contribució, que podrà ser modificada per decisions que la Facultat d'Educació prengui en el futur. Malgrat tot, hem cregut convenient donar-les a conèixer per la utilitat que puguin tenir per a tots aquells amb qui compartim els mateixos interessos docents i d'innovació.
Note: Comissió de Treball de Fi de Grau, curs 2013-14
URI: http://hdl.handle.net/2445/59906
Appears in Collections:RIDOC (Recursos d'Informació per a la docència)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rúbrica 1_Disseny del Projecte TFG.pdfTFG - Disseny del Projecte197.97 kBAdobe PDFView/Open
Rúbrica 2_Seguiment del Projecte TFG.pdfTFG - Seguiment del Projecte199.28 kBAdobe PDFView/Open
Rúbrica 3_Producte Final TFG.pdfTFG - Producte Final202.15 kBAdobe PDFView/Open
Rúbrica 4_Defensa Oral TFG.pdfTFG - Defensa oral195.37 kBAdobe PDFView/Open
Rúbrica 5_Autoavaluació_Alumne.pdfTFG - Autoavaluació214.26 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons