Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60008
Title: L'atribució de l'ús de l'habitatge en processos de familia. L'aplicació del Llibre II del Codi civil de Catalunya pels Tribunals
Author: Pérez Losa, Luis
Director: Moll de Alba Lacuve, Chantal
Keywords: Habitatge
Dret civil
Tesis de màster
Housing
Civil law
Masters theses
Catalunya
Issue Date: 2014
Abstract: En aquest treball destaco les deficiències de tècnica legislativa detectades perquè l’absència de regulació o una regulació incompleta o defectuosa generen decisions judicials contradictòries; per exemple, el diferent tractament que mereix al legislador l’atribució de l’ús en supòsits de crisi matrimonial i en els d’extinció de parella de fet, les limitacions que impliquen les solucions processals que dóna el llibre segon per demanar la pròrroga de l’atribució o la possessió de l’habitatge després de l’extinció del dret d’ús, o la regulació separada de l’exclusió de l’atribució i de l’extinció del dret d’ús que, per les causes i conseqüències, necessita de lege ferenda d’un tractament simplificat i —en allò clarament coincident― unitari d’ambdues figures...
Note: Treballs Finals de Màster en Dret. Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Chantal Moll de Alba Lacuve
URI: http://hdl.handle.net/2445/60008
Appears in Collections:Màster - Dret

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lluís Pérez Losa. Treball fi de Màster en Dret.pdf490.48 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons