Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60131
Title: La influència de la Direcció Pública Professional en la implementació de sistemes d’avaluació de l’acompliment. Ramírez Hernández, Olga
Author: Ramírez Hernández, Olga
Director: Salvador Serna, Miquel
Keywords: Recursos humans
Sector públic
Tesis de màster
Human capital
Public sector
Masters theses
Issue Date: Nov-2014
Abstract: L’avaluació de l’acompliment ha esdevingut un dels àmbits clàssics en els diferents intents de transformació de la gestió de recursos humans al sector públic. Amb l’EBEP, aquest àmbit va rebre una forta empenta tot i que, set anys després, els resultats aplicats disten d’assolir els potencials que se li assignaven. A partir d’aquesta paradoxa, el present Treball Final de Màster en Gestió Pública Avançada planteja una reflexió tant a nivell conceptual com aplicat, per aportar arguments i evidències sobre la incidència de dos referents per assentar sistemes d’avaluació de l’acompliment adients a la realitat de les nostres administracions públiques: la Direcció Pública Professional i la Gestió per Objectius. A partir de la revisió dels conceptes que permeten caracteritzar tant la pròpia avaluació com aquests dos referents, s’ha desplegat una metodologia per copsar les interaccions a la realitat administrativa catalana. La recopilació d’experiències desenvolupades a tall d’estudis de cas, combinada amb la realització d’entrevistes i de grups de discussió per debatre amb diferents perfils professionals aquestes interrelacions, ens permeten presentar un seguit de reflexions sobre la conveniència d’impulsar models d’avaluació que combinin elements de rigor i sistematització que els facin més fàcilment acceptables pels diferents agents implicats i sobre la necessitat de vetllar per models coherents, on l’avaluació esdevingui una eina al servei d’una estratègia integrada de canvi organitzatiu i millora de l’Administració pública.
Note: Treballs Finals del Màster de Gestió Pública Avançada, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Miquel Salvador Serna
URI: http://hdl.handle.net/2445/60131
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió Pública Avançada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olga Ramirez.TFM Gestio Publica Avançada.pdf2.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons