Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60166
Title: Teixint emocions
Author: Cárdaba Salgado, Marta
Director/Tutor: García Navarro, Esther
Keywords: Educació emocional
Educació infantil
Tesis de màster
Emotional education
Preschool education
Masters theses
Issue Date: 27-Nov-2014
Abstract: La publicació centra el seu interès en el tractament de les emocions en els infants, la seva relació amb el procés educatiu i l’efecte que té en ells i en el seu procés de desenvolupament. A partir d’un marc teòric es planteja un programa que pretén treballar a l’aula les emocions com si fossin cabdells que portem al nostre interior i, a través del seu teixit, poder anar desenvolupament una manta emocional.
Note: Màster en Educació Emocional i Benestar, Facultat de Pedagogia, Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Esther Garcia Navarro
URI: http://hdl.handle.net/2445/60166
Appears in Collections:Postgrau - Educació Emocional i Benestar [Presencial]

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFP_Cardaba_Salgado.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons