Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60228
Title: Mètodes diagnòstics instrumentals de la circulació arterial de les extremitats inferiors
Author: Montal Bertran, Laura
Director: Padrós Sánchez, Carolina
Keywords: Malalties arterials
Cama
Treballs de fi de grau
Arteries Diseases
Leg
Bachelor's thesis
Issue Date: 12-Jun-2014
Abstract: Degut a l’elevada prevalença de la malaltia arterial perifèrica (MAP), que amb freqüència és asimptomàtica, i les seves greus repercussions de pronòstic, es recomana fer un cribatge a l'hora del diagnòstic dels pacients amb alt risc de patir-la. Tant l’anamnesis com la exploració física tenen un valor per al diagnòstic de la malaltia limitat, ja que encara que siguin molt específics, la seva sensibilitat és molt baixa. Existeixen múltiples proves diagnòstiques per valorar la presència i la gravetat de la malaltia vascular perifèrica, entre les quals cal destacar l’índex tormell-braç, determinacions de pressions segmentàries, estudis d’ecografia doppler i angiografia mitjançant ressonància magnètica, tomografia computaritzada o de sustracció digital. A l’actualitat es considera que l’índex tormell-braç és el mètode no invasiu que presenta millor rendiment de diagnòstic, ja que es tracta d’una prova fàcil de realitzar i amb una elevada sensibilitat (superior al 90%).
Note: Treball Final de Grau de Podología, Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutor: Carolina Padrós Sánchez
URI: http://hdl.handle.net/2445/60228
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60228.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons