Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60246
Title: Morfotip normal, morfotip patològic vs morfotip equilibrat. Relacions podoposturals
Author: Osuna de la Torre, Marta
Director: Beltrán Ruiz, J. Ignasi
Keywords: Postura humana
Trastorns de la postura
Treballs de fi de grau
Peu
Posture
Posture disorders
Bachelor's thesis
Foot
Issue Date: 12-Jun-2014
Abstract: Des de l’observació clínica amb mètodes convencionals (Vertical de Barré, peu i raquis, pla sagital, pla frontal, pla horitzontal i patologies de constricció de Bricot). Observem diversos trets característics de l’individu analitzant la seva postura i veient com el pacient manté els tres plans de l’espai amb una posició donada de peu. La lectura de les cadenes musculars ens facilita una idea de les restriccions musculars, principalment en estàtica, les quals es manifesten pel seu escurçament i restricció ocasionada per la seva hipertonicitat. Amb aquest estudi es preté estudiar en un moment donat del temps els diversos morfotips que relacionen la tipologia de peu amb la postura i l’equilibri, com també les cadenes musculars i l’estudi posturogràfic, per a valorar les respectives correlacions. El registre posturogràfic ens dóna una idea de com l’individu projecta el seu centre de pressions quan es sosté en bipedestació durant un temps definit, i també com intervenen els seus sistemes neurològics que regulen la postura, amb un caire perceptiu, tant estàtic i dinàmic com sensorial i motor.
Note: Treball Final de Grau de Podología, Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutor: J. Ignasi Beltrán Ruiz
URI: http://hdl.handle.net/2445/60246
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60246.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons