Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60368
Title: Noves tecnologies per a la mesura goniomètrica de l’Hallux Abductus Valgus
Author: Tur i Bujosa, Aina
Director: Planell i Mas, Elena de
Keywords: Malformacions del peu
Treballs de fi de grau
Foot abnormalities
Bachelor's thesis
Issue Date: 12-Jun-2014
Abstract: Les mesures goniomètriques a partir de les noves tecnologies poden resultar molt útils i eficaç per a pacients amb deformitat d’hallux abductus valgus. A través de dues observadores, compararem l’ús del programa informàtic DBSwin, l’aplicació gratuïta per a iPhone Hallux Angles i el mètode manual. És un estudi observacional, on es mesuraran l’angle hallux abductus, l’angle intermetatarsal i el PASA en una mostra de 47 peus amb aquesta deformitat. El mètode manual i el computeritzat seran els que millors resultats oferiran, ja que l’aplicació per a iPhone no ofereix la fiabilitat que esperàvem. No recomanem l’ús de l’aplicació per a iPhone, ja que no és un exemple ni de eficàcia ni de utilitat, mentre que la resta de mètodes, sobretot el manual, ofereixen major fiabilitat
Note: Treball Final de Grau de Podología, Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutor: Elena de Planell i Mas
URI: http://hdl.handle.net/2445/60368
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60368.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons