Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60460
Title: Adolescència i adopció: El Treball Social en la formació i en l'acompanyament i suport de les famílies adoptives davant l'etapa adolescent dels infants adoptats
Author: Galceran Chaves, Celeste
Director: Torralba Roselló, Josep Maria
Keywords: Treball social familiar
Fills adoptius
Treballs de fi de grau
Family social work
Adopted children
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: Aquest Treball de Fi de Grau es centra en conèixer la importància del Treball Social a l’hora de preparar i acompanyar les famílies adoptives per tal de que puguin afrontar l’etapa adolescent dels seus infants adoptats. S’analitza la tasca del treballador social al llarg dels processos d’adopció i postadopció, identificant la formació i l’acompanyament i suport social que s’ofereix a les famílies adoptives. Amb la intervenció que realitza aquest professional, es mostren els moments on es preparen les famílies adoptives per tal de que afrontin l’adolescència dels seus fills, entenent aquesta etapa com un període on s’esdevenen molts canvis i situacions de dificultat. A més, en casos d’adolescents adoptats se li ha de sumar els qüestionaments que es fan en relació a la desprotecció que van patir abans d’ésser adoptats i la presència d’una doble identitat que molts cops els confonen. L’experiència que s’obté de l’etapa de la postadopció ha permès observar que en les famílies adoptives existeixen uns factors de risc, la majoria dels quals sorgeixen en aquests moments de canvis durant l’adolescència. Des del Servei d’Atenció Postadoptiva, es treballa per acompanyar i orientar a les famílies de manera que es puguin vèncer tots aquests factors de risc, i a la vegada transmeten tot el seu coneixement a les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF). En les ICIF s’ofereix formació a les famílies interessades en adoptar, es realitza una valoració d’idoneïtat, i posteriorment es porta a terme un seguiment quan la família ja ha adoptat l’infant. En aquest treball, es mostra la relació entre aquests dos serveis per tal d’analitzar la tasca del treballador social des dels inicis del procés adoptiu iniciat a les ICIF, fins a la darrera atenció que poden rebre des del Servei d’Atenció Postadoptiva, observant també com s’intercanvia la informació des d’un servei a un altre per tal de que es pugui millorar la preparació a les famílies adoptives en base als coneixements actuals que es generen de les demandes realitzades. A través de la recerca bibliogràfica contrastada amb l’anàlisi d’un seguit d’entrevistes focalitzades a diferents professionals, aquest treball mostra com es desenvolupa la formació i l’acompanyament i suport ofert pel treballador social al llarg de totes les funcions i tasques que té encomanades. D’aquesta manera es ressalta la importància de la figura del treballador social en els processos d’adopció i postadopció per tal d’ajudar a les famílies adoptives amb l’etapa adolescent dels seus fills.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutor: Josep Mª Torralba Roselló
URI: http://hdl.handle.net/2445/60460
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG TS 2014_Galceran Chaves Celeste.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons