Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60508
Title: Excavacions arqueologiques al jaciment d'Abasiya. Recerca, interpretació i projecte de conservació d'un conjunt arqueológic a Karima, Sudan
Author: Alcobé Domínguez, Margarita
Keywords: Conservació i restauració
Excavacions arqueològiques
Conservation and restoration
Archaeological excavations
Issue Date: Nov-2014
Abstract: Remuntant el riu Nil es troba la muntanya sagrada de Dyebel Bar kal identificada pels egipcis i pels nubis com el lloc on va néixer el déu Aman. Els fa raons egipcis durant la XVIII dinastia van construir un temple dedicat a aquesta divinitat ¡ van fer d'aquesta zona (coneguda a I'antiguitat amb el nom de Napata) un dels principals centres religiosos de I'antiga Núbia. La historia compartida entre Núbia i Egipte compren segles de relacions i va culminar amb la conquesta egípcia que va suposar una egiptizació dels costums nubis. Tant es així que després d'alguns segles, els reis nubis van unificar els territoris i es van proclamar faraons de les dues terres. El jaciment arqueològic d'Abasiya que pertany a I'àrea arqueològica de Dyebel Barkal (Figura 1) es troba en la actual ciutat de Karima, a uns 400km de Khartum la capital de Sudan. És avui en dia una plac;a urbana de Karima a només 700m de I'àrea arqueològica de Dyebel Barkal, on simultàniament estan treballant equips arqueològics de diferents països. Abasiya compren, fins el moment, quatre sectors que corresponen a I'acumulació de restes arquitectòniques. Durant 5 campanyes s'han excavat totalment els sectors A, CiD, i parcialment el Sector B, que encara esta en procés d'excavació.
Note: Podeu consultar el document complet del congrès a: http://hdl.handle.net/2445/58643
It is part of: Comunicació presentada a: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador II. Setmana de la Ciència, Barcelona, 20 i 21 de novembre de 2014. Secció de Conservació-Restauració. Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. p. 37-45
URI: http://hdl.handle.net/2445/60508
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/58643
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Arts Conservació-Restauració)
Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4RCRII_Alcobé Domínguez.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons