Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60516
Title: La conservació-restauració en el préstec de Béns Culturals per a exposicions temporals. Recursos per sistematitzar la documentació i garantir les millors condicions per als Béns Culturals en trànsit
Author: Vila Rabella, Marta
Keywords: Conservació i restauració
Exposicions
Conservation and restoration
Exhibitions
Issue Date: Nov-2014
Abstract: Com a resultat de les práctiques realitzades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), entre novembre de 2010 i febrer de 2011, emmarcades dins del Practicum del Màster de Direcció de Projectes de Conservació Restauració (Facultat de Belles Arts, Universitat Barcelona) vaig entrar en contacte amb l'activitat del préstec d'obres d'art per a exposicions temporals. L'interès que em va suscitar, juntament amb el desconeixement que tenia en la matèria, em van portar a dedicar el Treball Final de Master a la recerca deis diferents aspectes que envolten el préstec de Béns Culturals en exposicions temporals, començant per una visió més global i acabant de centrar la proposta en l'àmbit de la conservació-restauració (i especialment en l'activitat documental que requereix). El treball pretén demostrar que la sistematització d'aquesta documentació és una eina bàsica per a un bon desenvolupament del procés de préstec, i ho fa fixant-se especialment en la documentació que depen de l'Àrea de Conservació-Restauració que, al cap i a la fi, és la documentació que ha de permetre neutralitzar els riscos que pot comportar el préstec per a la integritat de les obres en trànsit...
Note: Podeu consultar el document complet del congrès a: http://hdl.handle.net/2445/58643
It is part of: Comunicació presentada a: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador II. Setmana de la Ciència, Barcelona, 20 i 21 de novembre de 2014. Secció de Conservació-Restauració. Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. p. 77-83
URI: http://hdl.handle.net/2445/60516
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/58643
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)
Comunicacions a congressos (Arts Conservació-Restauració)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8RCRII_Vilà Rabella.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons