Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60518
Title: Xarxa RESTAURO. Projecte d'una plataforma per a la comunicació en I'ambit de la Conservació-Restauració a Catalunya
Author: Barberà Giné, Aleix
Keywords: Conservació i restauració
Portals d'Internet
Conservation and restoration
Web portals
Issue Date: Nov-2014
Abstract: La restauració és una disciplina que moltes vegades es caracteritza per saber incorporar noves tècniques i solucions basades en les innovacions que es produeixen en altres sectors més o menys afins, des de la medicina, fins a les ciències experimentals, la informàtica o I'enginyeria, entre tantes d'altres. Aquesta capacitat desacomplexada de treballar de manera interdisciplinar amb altres professionals sol ser pal de palier de I'ideari de la restauració, contribuint en gran mesura al seu creixement i a la recerca de noves tècniques i solucions. Tot i això, potser la comunicació i difusió de les intervencions de restauració sigui un dels àmbits en els quals tinguem més camp per recórrer, per tal d'aconseguir obrir la restauració i els seus coneixements al públic general. Un treball costós que s'ha d'abordar transversalment però que ens pot oferir la complicitat i el recolzament social que requereix una professió que treballa amb el patrimoni col·lectiu . Ja que com a custodis de I'art, potser també tinguem un deure envers el retorn d'aquest a la societat. Amb aquest projecte s'analitza aquesta situació específica i es pretén oferir una proposta de plataforma on-line per difondre i promoure les intervencions de restauració en tot l'àmbit català, segons el context i les oportunitats actuals. D'aquesta manera, la xarxa RESTAURO busca promoure I'accés i la difusió de les intervencions de conservació i restauració que es realitzen sobre el patrimoni moble català per tal d'aprofundir en la vivència i el coneixement del mate ix per part del públic general. No satisfà donar una imatge estàtica i finalitzada del patrimoni, sinó que es vol que el ciutadà pugui conèixer la importància de les tasques de restauració i conservació en I'apreciació dels monuments o obres d'art i la seva imatge actual.
Note: Podeu consultar el document complet del congrès a: http://hdl.handle.net/2445/58643
It is part of: Comunicació presentada a: La Recerca en Conservació des de la Visió del Conservador-Restaurador II. Setmana de la Ciència, Barcelona, 20 i 21 de novembre de 2014. Secció de Conservació-Restauració. Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. p. 85-94
URI: http://hdl.handle.net/2445/60518
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/58643
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Grup de Recerca Conservació-Restauració del Patrimoni)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9RCRII_Barbera Giné.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons