Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60563
Title: La configuració de les polítiques públiques de joventut a Catalunya: 1979-2014. Una anàlisi de les dimensions política, normativa, organitzativa i relacional de les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya
Author: Perals Tresserra, Montserrat
Director: Martínez-Alonso Camps, José Luis
Keywords: Política governamental
Joventut
Tesis de màster
Government policy
Youth
Masters theses
Generalitat de Catalunya
Issue Date: Nov-2014
Abstract: Aquest és un treball final del Màster de Gestió Pública Avançada de la Universitat de Barcelona. L’objectiu d’aquest treball és conèixer els components organitzatius, normatius, de relació amb actors i els instruments d’actuació de les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya. La finalitat de l’estudi és desenvolupar una reflexió pròpia sobre els reptes de la gestió pública en el camp de les polítiques de joventut. La metodologia emprada ha estat qualitativa: l'anàlisi documental, la lectura de bibliografia especialitzada en gestió pública i anàlisi d’organitzacions i la realització de set entrevistes a informants clau de l'organització, tant de la Direcció General de Joventut com de l'Agència Catalana de la Joventut...
Note: Treballs Finals del Màster de Gestió Pública Avançada, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: José Luis Martínez-Alonso Camps
URI: http://hdl.handle.net/2445/60563
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió Pública Avançada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Montse_Perals. TFM. Gestió Publica Avançada.pdf6.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons