Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60611
Title: “Drets de paper, garanties d'espines”. El sistema de garanties en els Centres d’Internament d’Estrangers i el seu funcionament front situacions de vulneracions de drets
Author: Serra Solé, Marc
Director: Fernández Bessa, Cristina
Keywords: Immigrants
Drets humans
Treballs de fi de grau
Immigrants
Human rights
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: Aquest treball és una aproximació sòcio-jurídica a l'internament de persones en situació irregular en Centres d'Internament d'Estrangers (en endavant, CIE) a Espanya. Pretén mostrar de forma sistemàtica de disseny jurídic del sistema de protecció de drets dels interns del CIE, entendre el seu funcionament i identificar-ne les principals problemàtiques en la denúncia de situacions de vulneracions de drets.
Note: Treballs Finals de Grau de Dret. Universitat de Barcelona, Curs 2013-14, Tutora: Cristina Fernández Bessa
URI: http://hdl.handle.net/2445/60611
Appears in Collections:Dret al Dret
Treballs Finals de Grau (TFG) - Dret

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Marc Serra.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons