Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/60676
Title: Modificacions estructurals i arquitectóniques d’un Origami/mòbil
Author: Andrades Márquez, Tana
Palau i Sallent, Domènec
Keywords: Conservació i restauració
Origami
Conservation and restoration
Origami
Issue Date: Apr-2008
Abstract: El cas de intervenció que presentem, tracta d’una escultura monumental d’Origami/Movil, construïda amb cartolina de fibres de lli. L’obra està suspesa del sostre per fins cordills de cotó fins a l’alçada de l’abast de la gent, i instal·lada en el vestíbul de una sala d’actes. L’ humitat ambiental absorbida per el paper de l’origami, i el propi pes de la peça, es la causa de que els plecs del paper en lloc de mantenir-se rìgits i rectes, es dobleguessin i estiguessin flàccids, perdent la seva funcionalitat estructural característics de aquesta mena d’obres. La intervenció que efectuada es centrà en retornar la rigidesa dels plecs del paper, a la vagada que modifiquen l’alçada de la seva instal·lació, escorçant la llargada total de la peça, per evitar ser tocada pel públic.
It is part of: Comunicació presentada a: XI Reunió Tècnica de Conservació i Restauració. Les solucions problemàtiques. Diversitat en els criteris de reintegració i presentació en conservació i restauració. Museu Nacional d'Art de Catalunya. Grup Tècnic. Barcelona, 3 i 4 d'abril de 2008
URI: http://hdl.handle.net/2445/60676
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Presentacions (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modificacions_Origami.pdf309.26 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons