Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61145
Title: La influència del recurs de protecció en el procés formatiu dels joves extutelats vinculats a un programa de suport econòmic: Implicacions des del Treball Social i les polítiques socials.
Author: Gordón Reyes, Núria
Director: Ballester Frago, Marta
Keywords: Treball social
Joves desfavorits
Treballs de fi de grau
Social work
Youth with social disabilities
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: La present recerca s’endinsa en un fenomen que està en el punt de mira d’alguns investigadors en l’àmbit de la infància i l’adolescència tutelada per l’Administració: el baix nivell educatiu que presenten aquests infants i joves que han sigut separats de les seves famílies en contrast amb la població general. Aquest fet constitueix un dels elements implicats en el procés de transició a la vida adulta que travessen els joves un cop són extutelats. Arrel de la intervenció amb el col·lectiu dels joves extutelats que estan vinculats al programa de suport econòmic, es va detectar que el tipus de mesura de protecció assignada en cada cas podia ser un factor que repercutís en l'itinerari formatiu del jove. El projecte parteix d’aquest plantejament per estudiar de manera qualitativa i quantitativa aquesta problemàtica. La proposta s’emmarca en el camp de la disciplina del Treball Social i les polítiques socials, amb la intenció de promoure pràctiques que contribueixin a garantir la igualtat d’oportunitats entre els joves extutelats i la població general.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Marta Ballester
URI: http://hdl.handle.net/2445/61145
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gordon Reyes Nuria_TFG_TS.pdf1.93 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons