Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61146
Title: Joves adolescents Romà Romaneses. Una mirada cap al futur
Author: Junyent Rosa, Karla
Director: Munté i Pascual, Ariadna
Keywords: Treball social
Joves
Romanesos
Control de la natalitat
Treballs de fi de grau
Social work
Youth
Romanian
Birth control
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: El Projecte d’investigació que presento a continuació pretén identificar els elements inclusius de les joves i adolescents romà romaneses residents a Catalunya detectats pels professionals, tant en l’àmbit educatiu com en l’àmbit sanitari, concretament als sistemes de planificació familiar. La identificació dels elements inclusius pot esdevenir un factor clau a tenir en compte per part dels professionals que treballen amb aquest col·lectiu, ja que molts cops expressen la gran dificultat per aconseguir els objectius marcats en les seves intervencions, sobretot amb aquelles joves romà romaneses que provenen de nuclis rurals i molt tradicionals de Romania. Aquesta identificació té com a principal finalitat proporcionar als professionals nous coneixements i propostes d’èxit que els serveixin a l’hora de crear noves estratègies d’intervenció. Els resultats d’aquesta investigació tenen el propòsit de marcar un full de ruta adreçat sobretot a millorar la qualitat de les intervencions dirigides a incidir en el procés vital de d’aquestes joves adolescents, possibilitant així l’obtenció d’un nivell més elevat d’independència en el seu desenvolupament com a persones, que es tradueix directament en la capacitat de prendre decisions importants sobre la seva vida. Aquesta circumstancia està estretament relacionada amb els dos àmbits escollits per aquesta investigació, ja que són imprescindibles perquè aquest desenvolupament sigui possible. Crec important remarcar que aquestes noves adquisicions en el seu desenvolupament no solament són beneficioses a nivell individual, sinó que són la llavor del futur canvi en les noves generacions que esdevindran.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Ariadna Munté Pascual
URI: http://hdl.handle.net/2445/61146
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karla Junyent Rosa_TFS TS 2014.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons