Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61147
Title: Vers un camí d’oportunitats a través del "Housing First". El procés d’adaptació i implementació del model d’atenció Housing first a l’entorn d’Arrels Fundació
Author: López Roldán, Tamara
Director: Boixadòs, Adela
Keywords: Treball social
Dret a l'habitatge
Treballs de fi de grau
Social work
Right to housing
Bachelor's thesis
Arrels Fundació
Issue Date: Jun-2014
Abstract: La present recerca té com a objectiu aproximar-se al nou model d’intervenció i actuació en el col·lectiu de persones sense llar, anomenat Housing First. Aquest model pretén aconseguir una millora en la qualitat de vida d’aquestes persones, fent primerament palès a la incorporació de l’individu, reclòs socialment, en una vivenda digna, que permeti combinar l’habitatge amb altres serveis que proporcionin recolzament al tractament en les diferents àrees de la salut física i mental de la persona, tenint en compte, doncs, els resultats a posteriori d’aquesta reconstrucció que doni resposta a la reinserció social d’aquest col·lectiu, determinant així una millora proporcional en l’atenció i la cobertura de les necessitats predominants en aquest grup. D’aquí rau la importància d’una recerca bibliogràfica per delimitar l’objecte d’estudi, per tal d’arribar a l’objectiu principal d’aquest projecte de recerca que és el de construir unes premisses d’evolució entorn al model d’atenció que exerceix Arrels Fundació amb perspectives directament relacionals a aquesta filosofia d’intervenció. Es tracta d’una recerca aplicada amb una perspectiva qualitativa. L’estratègia emprada i continuant amb l’estil de l’enfocament qualitatiu, serà l’entrevista en profunditat portada a terme amb l’equip de professionals els quals es troben en la situació objecte d’aquest estudi que treballa en l’abordatge d'una atenció integral cap al Model Housing First.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Adela Boixadós
URI: http://hdl.handle.net/2445/61147
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lopez Roldan Tamara_TFG TS 2014.pdf3.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons