Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61149
Title: Proposta d’un Programa de Tutoria entre Iguals al Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona
Author: Margalef Vernet, Adela
Director: Boixadòs, Adela
Keywords: Treball social
Tutoria entre iguals
Treballs de fi de grau
Social work
Peer tutoring
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: L’educació superior, dins del nou context de l’Espai Europeu d’Educació Superior, està avançant progressivament per a proporcionar als estudiants no només formació en l’àmbit acadèmic, sinó també en el social, personal i professional, on l’acció tutorial hi té un paper molt important. En aquest context, el present treball es planteja el model de la Tutoria entre Iguals, utilitzat cada vegada més en les universitats espanyoles, com a eina d’orientació i assessorament a l’alumnat de primer curs mitjançant l’experiència de l’alumnat de tercer curs, apostant així per l’ús de la metodologia d’aprenentatge cooperatiu que promou en l’alumne tutor, el desenvolupament de competències, habilitat, actituds i valors. Abans però, per tal de justificar la necessitat del Programa i la seva idoneïtat, es realitza un estudi diagnòstic a l’alumnat del Grau de Treball Social, mitjançant qüestionaris, per conèixer la situació actual de l’alumnat en referència a l’orientació i l’assessorament rebut en el Grau i a més, recollir la seva opinió sobre la implementació de la Tutoria entre Iguals, com estratègia d’orientació i assessorament en l’alumnat de nou ingrés. Els resultats obtinguts conclouen que l’alumnat enquestat està poc satisfet amb l’orientació i l’assessorament rebut, i considera una bona possibilitat, utilitzar la tutoria entre iguals dins del Grau de Treball Social. Així doncs, finalment, es realitza una proposta de Programa de Tutoria entre Iguals dins de l’actual Pla d’Acció Tutorial de la Universitat de Barcelona, com estratègia d’orientació i assessorament a l’alumnat de 1r curs del Grau de Treball Social d’aquesta universitat.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Adela Boixadós Porquet
URI: http://hdl.handle.net/2445/61149
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Margalef Vernet Adela_TFG_TS_2014.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons