Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61151
Title: El Maltractament a les residències en l'àmbit de les persones grans
Author: Mestre Monserrat, Laia
Director: Boixadòs, Adela
Keywords: Treball social
Maltractament de les persones grans
Residències de persones grans
Treballs de fi de grau
Social work
Elder abuse
Old age homes
Issue Date: 2014
Abstract: Aquesta recerca analitza la problemàtica dels maltractaments a les residències, segons la perspectiva dels/les treballadors/es socials entrevistats/des i identifica les actuacions que s'estan duent a terme per prevenir les situacions que afavoreixen que emergeixi el fenomen. La finalitat d'aquesta ha estat incidir i contribuir en la importància d'establir mesures preventives que ajudin a reduir la problemàtica on els/les treballadors/es socials, com agents de canvi i professionals que centren la seva atenció en el benestar de la persona gran, han de contribuir per garantint el respecte, la autonomia i el compliment dels drets de les persones grans. S'ha utilitzant la perspectiva qualitativa, a partir de 14 entrevistes realitzades a treballadors/es socials de residències del Barcelonès i el Maresme. Els resultats extrets mostren, que la majoria dels/les professionals no accepten de forma explícita que es produeixen maltractaments a les residències, tot i havent detectat situacions de risc que afavoreixen l'aparició del fenomen com també, diverses situacions que demostren que hi ha maltractament a les residències. S'ha identificat que no hi ha formació relacionada amb els maltractaments a les residències com també, que no hi ha instruments que serveixin de guia i facilitin als professionals la intervenció davant de situacions de maltractament institucional. Sent la prevenció un aspecte inexistent, per reduir la problemàtica, ja que s'actua en el moment que succeeix. Afegir també, que la situació de crisi actual genera situacions de maltractament a les residències per part de l'administració pública deixant desprotegida a la persona gran.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Boixadòs, Adela
URI: http://hdl.handle.net/2445/61151
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mestre Montserrat Laia_TFG_TS_2014.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons