Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61273
Title: La Síndrome de Cremar-se en el Treball en els i les Treballadores Socials
Author: Serrano Mateu, Ana
Director: Boixadòs, Adela
Keywords: Treball social
Síndrome d'esgotament professional
Treballs de fi de grau
Social work
Burn out (Psychology)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: Tradicionalment s'ha identificat i investigat la Síndrome de Cremar-se en el Treball en professions d'ajuda o del sector serveis, especialment en professions sanitàries i docents. Encara que s'ha identificat reiteradament als treballadors socials com a grup de risc, les recerques vinculades al col·lectiu són escasses. Aquesta absència de recerques empíriques i dades contrastables, impedeixen la valoració de la prevalença real de la síndrome en aquest col·lectiu. L'objectiu general de la recerca és mesurar la prevalença de la síndrome de cremar-se en el treball (SCT) en els treballadors socials de l’ Institut Català de la Salut de Barcelona. Material i mètodes: S'ha plantejat un disseny descriptiu transversal, utilitzant com a instrument principal el qüestionari MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory- Human Services Survey), que mesura tres dimensions relacionades amb la síndrome: Esgotament Emocional, Despersonalització i Realització Personal. Aquest instrument es va aplicar a una mostra de 43 treballadors/es socials de l’Institut Català de la Salut, on va obtenir un índex de participació del 48,8% (n=21) . Resultats: El 62% (n=13) dels treballadors/es socials, presenta graus elevats de la Síndrome de Cremar-se en el Treball en alguna de les seves tres dimensions, sent la dimensió que predomina, l'Esgotament Emocional. Discussió: Els resultats obtinguts evidencien, la necessitat de seguir investigant, adaptant les metodologies i en tot cas, són indicadors de la necessitat de desenvolupar estratègies de millora i prevenció.
Note: Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Adela Boixadós i Porquet
URI: http://hdl.handle.net/2445/61273
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_TS_2014_Serrano Mateu Ana Maria.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons