Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61467
Title: Reflexions sobre l’educació i el professorat
Author: Buisán Serradell, Carmen
Echebarria, Iñaki
Martínez, Miquel
Keywords: Educació superior
Professors
Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació
Issue Date: Dec-2014
Publisher: Institut de Ciències de l'Educació (ICE). Universitat de Barcelona
Series/Report no: Educació i Comunitat; 10
Abstract: La proximitat del quarantè aniversari de la fundació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona l’any 1969, ens va estimular a preparar la celebració d’aquesta fita amb l’edició d’aquesta obra. Cal agrair la coordinació d’aquest treball a l’equip directiu que ens va precedir. El Dr. Miquel Martínez com a director i el professor Iñaki Echebarria com a director adjunt, així com la pacient i persistent secretària Dra. Carme Buisán han fet una feina omnicomprensiva i calidoscòpica d’especial mèrit. També cal fer constar l’excel·lent i laboriosa revisió lingüística a càrrec de la Sra. Maria Antònia Espasa. Aquest reconeixement s’ha de fer extensiu a totes les persones que han participat en aquests quaranta anys d’aventura educativa. I com és lògic, en especial als autors que amb la seva aportació han entregat les seves idees, que es complementen entre elles i il·luminen la narració bàsica d’aquest llibre. Tampoc s’hagués pogut arribar fins aquí sense el suport institucional de la mateixa universitat i de les diverses administracions educatives, que han fet possible que la nostra organització s’hagi convertit en un referent nacional i internacional del desenvolupament professional de l’activitat docent. Confiem que en un futur es pugui mantenir i augmentar aquest actiu. Com es diu a continuació, aquesta obra no tracta tant de ser un recull històric sistemàtic com un seguit de reflexions i d’experiències sobre els temes d’actualitat de l’educació d’avui al voltant dels àmbits d’actuació de l’Institut. Al llarg del període commemorat, la naturalesa i les funcions de l’ICE han variat notablement i han incorporat successives iniciatives dels diferents equips directius. En qualsevol cas, és indubtable que el resultat és excepcionalment ric, i això facilita la connexió entre la universitat i el sistema educatiu, així com la conjunció de la formació, la innovació i la recerca de tot l’àmbit pedagògic...
URI: http://hdl.handle.net/2445/61467
ISBN: 978-84-697-1958-9
Appears in Collections:E - Materials sobre educació i comunitat (IDP-ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DAU_ICE_150126 ISBN DL URI.pdf7.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons