Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61469
Title: La gestió per competències als llocs de treball de comandament de les policies locals
Author: Jurjo Sanmiguel, Antonio
Director: Cardenal Montraveta, Sergi
Keywords: Policia municipal
Competències professionals
Tesis de màster
Municipal police
Vocational qualifications
Masters theses
Issue Date: 2014
Abstract: D’un temps ençà es pot detectar una demanda per part de l’opinió pública en el sentit que serien necessaris canvis organitzatius a l’administració pública per millorar-ne la gestió i prestar un millor servei al ciutadà. Des d’algunes veus que critiquen l’índex o ràtios de funcionaris per 1000 habitants fins a d’altres que demanden una estructura menys vertical i jeràrquica, per intentar assolir una major flexibilitat i més proximitat en la gestió. Les administracions intenten evolucionar des de models gerencials cap a models de governança en què la participació dels ciutadans a la via pública més molt més intensa, alhora que requereixen de major transparència i proximitat en la presa de decisions. Per una altra banda, de vegades els propis funcionaris es queixen de la pròpia organització a la qual estan sotmesos, que sovint no és racional i no està orientada a la resolució dels problemes dels ciutadans i, en definitiva, a assolir la seva satisfacció. Els treballadors arriben a percebre l’administració com a una pesada màquina en què, es faci el que es faci, sempre s’acaba en el mateix lloc i això genera desmotivacions i pèrdua d’identificació del treballador amb l’organització i els valors que aquesta hauria de transmetre. No hi ha una previsió normativa de suficients mecanismes d’avaluació de la feina feta i de compensació per l’esforç en el lloc de treball i s’acaben fent compensacions lineals no orientades a resultats...
Note: Treballs Finals del Màster de Direcció Estratègica de Seguretat i Policia, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Sergi Cardenal Montraveta
URI: http://hdl.handle.net/2445/61469
Appears in Collections:Màster - Direcció Estratègica de Seguretat i Policia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonio Jurjo Sanmiguel_TFM_DESP.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons