Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61523
Title: El pintor Agustí Ferrer Pino (1884-1960)
Author: Sangrà Boladeres, Antonio
Director: Masip i Boladeras, Roser
Cabezas Gelabert, Lino
Keywords: Ferrer Pino, Agustí, 1884-1960
Pintura mural
Dibuix
Noucentisme
Mural painting and decoration
Drawing
Issue Date: 5-Nov-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Una primera aproximació d’aquest estudi, molt preliminar, la vam fer quan varem presentar la tesina l’any 2008. El resultat final, però, el presentem en aquest treball en el que procurarem mostrar, estudiar i analitzar la vida artística i l’obra d’Agustí Ferrer Pino, fins aquest moment quasi bé inèdita. Podríem dir que intentarem rememorar un pintor pràcticament desconegut en l’àmbit català i poc reconegut en la seva població d’origen, Sitges. Potser pel tipus d’obra, per les seves circumstàncies, per com era ell, per haver estat de Sitges... mai no acabat de quallar un nom i una obra dispersa en les col•leccions particulars de moltes famílies sitgetanes. Ara que hem descobert el seu fosc amagatall volem il•luminar-lo amb un estudi en profunditat, de la mateixa manera que altres pintors més o menys emparentats cronològica i conceptualment també l’han tingut. El present treball s’estructurarà en tres volums: El primer volum, que abraçarà el cos total del treball sobre Agustí Ferrer Pino, estarà dividit en dues parts. En la primera part es desenvoluparà el marc històric i estètic en el que s’inscriu gran part de la trajectòria artística d’Agustí Ferrer. Essencialment, s’estudiarà el període noucentista de començaments del segle XX a Catalunya, però sense oblidar les altres corrents estètiques que cohabitaren i s’interpel•laren durant el Noucentisme. En aquesta primera part, també li voldrem dedicar una especial atenció al context artístic que configura a Sitges com una població important en el mapa cultural de la Catalunya de començaments de segle. En la segona part entrarem a fons en l’estudi i anàlisi d’Agustí Ferrer i la seva obra. També, com a pintor muralista, pretenem dedicar un espai diferencial a la localització i estudi de les seves pintures murals més importants. En el segon volum es presentarà la proposta d’una primera catalogació de l’obra d’Agustí Ferrer Pino (dibuix i pintura). En el tercer i últim volum es presentarà l’apèndix documental de la relació d’articles localitzats en diaris i revistes referents a Ferrer Pino, els seus escrits inèdits i la seva documentació, que haurem fet servir per la construcció d’aquesta tesi.
URI: http://hdl.handle.net/2445/61523
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Dibuix

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ASB_1de15.pdfPrevi93.43 kBAdobe PDFView/Open
ASB_3de15.pdfCapítol 11.5 MBAdobe PDFView/Open
ASB_4de15.pdfCapítol 2935 kBAdobe PDFView/Open
ASB_2de15.pdfCapítol 369.48 kBAdobe PDFView/Open
ASB_5de15.pdfCapítol 4.11.76 MBAdobe PDFView/Open
ASB_6de15.pdfCapítol 4.215.45 MBAdobe PDFView/Open
ASB_7de15.pdfCapítol 4.33.86 MBAdobe PDFView/Open
ASB_8de15.pdfCapítol 4.42.63 MBAdobe PDFView/Open
ASB_9de15.pdfConclusions84.14 kBAdobe PDFView/Open
ASB_10de15.pdfBibliografia102.69 kBAdobe PDFView/Open
ASB_11de15.pdfAgraïments104.78 kBAdobe PDFView/Open
ASB_12de15.pdfVol. 2 - Preàmbul123.07 kBAdobe PDFView/Open
ASB_13de15.pdfCarpetes de dibuix66.92 MBAdobe PDFView/Open
ASB_14de15.pdfCarpetes de pintura19.37 MBAdobe PDFView/Open
ASB_15de15.pdfVol. 3 - Apèndix documental20.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.