Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61684
Title: Pere Compte, mestre major de l'obra de la Seu de Tortosa.
Author: Vidal Franquet, Jacobo
Keywords: Arquitectura gòtica
Escultura gòtica
Gothic architecture
Gothic sculpture
Compte, Pere, m. 1506
Catedral de Tortosa
Issue Date: 2005
Publisher: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Abstract: [cat] En aquest article es documenta Pere Compte com a mestre major de la Seu de Tortosa(1490), fet que es relaciona amb la promoció del protonotari apostòlic Joan Girona i es compara amb la direcció de les obres de Pere Moragues, que tingué lloc un segle abans. D'altra banda, es proposa la hipòtesi que sigui Pere Compte el responsable del disseny de la capella del Roser de l'esmentat edifici. També s'apunta la possibilitat que fos Antoni Queralt el mestre encarregat de dirigir el dia a dia de l'obra mentre Compte n'era absent i es posa de manifest la importancia que va poder tenir aquest mestre, especialment a Tortosa i a Lleida, a l'entorn del 1500. Finalment, es dóna notícia de la presencia d'altres mestres importants a la Tortosa del canvi de segles paral·lelament a la de Compte i Queralt al front de les obres de la Seu.
[eng] In this article Pere Compte is documented as a master of the Cathedral of Tortosa(1490), fact which is related to the promotion of the apostolic protonotary Joan Girona, and is compared to the works of master Pere Moragues, a century before. On the other hand, hypothesis is set that Pere Compte be responsible for the design of the Chapel of the Rosary of the CathedraI. The possibility that Antoni Queralt was the actual responsible of the day-to-day works, while Compte was absent is also presented, which would go to show the importance of master Queralt, mainly in Tortosa and Lleida around the year 1500. Finally, news is put forward about the presence of other important masters in Tortosa at the changing of centuries, parallel to the activities of Compte and Queralt in the CathedraI.
Note: Reproducció del document publicat a: http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/145
It is part of: Anuario de Estudios Medievales, 2005, vol. 35, num. 1, p. 403-431
URI: http://hdl.handle.net/2445/61684
ISSN: 0066-5061
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història de l'Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
584890.pdf6.74 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons