Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61850
Title: El Llibre del Present: Guia per l’educador/a dels centres d’acollida i els centres residencials d’acció educativa
Author: Cabré Rovira, Sònia
Director/Tutor: Avellaneda, Ana
Keywords: Atenció a la infància i a l'adolescència
Històries de vida
Tesis de màster
Child welfare
Narrative inquiry (Research method)
Masters theses
Issue Date: 2014
Abstract: “El Racó del Present” és la creació d’història de vida de qualsevol infant o adolescent durant la seva estada a un centre d’acollida (CA) o a un centre residencial d’acció educativa (CRAE). S’elaborarà mentre el nen o nena visqui al centre, amb un inici molt marcat que és l’arribada al centre (primers mesos) i amb un final més obert, ja que l’infant o l’adolescent podrà seguir elaborant-ho, si ho vol. Així doncs, “el Racó del Present” constarà de dues parts: el llibre i la caixa dels records. El contingut dels dos elements aniran marcats per tots aquells esdeveniments, persones i records que l’infant o l’adolescent pugui tenir del centre. Haurà de ser una eina estructurada, comprensible i visual perquè els infants i adolescents puguin expressar, i si cal parlar, de la seva història actual, per tant de tot allò que estant vivint en el centre. Tot això haurà d’anar recolzat pel tutor/a del nen o nena que realitzarà un acompanyament al llarg de tot aquest procés. El “Racó del Present” va dirigit a tots aquells infants i adolescents que es troben en un centre d’acollida (CA) o un centre residencial (CRAE), en els quals la franja d’edat potser dels 3 als 18 anys. Tot i així, cada educador/a podrà adaptar-ho en funció de l’edat i les necessitats del seu tutorant. Al llarg d’aquesta guia s’estableix un patró estàndard pel que fa al “llibre”, que va dirigit per infants de 8 a 12 anys.
Note: Treballs Finals del Postgrau Acolliment Residencial en Centres de Protecció a la Infància i l'Adolescencia, Institut de Ciències d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014 , Tutora: Ana Avellaneda
URI: http://hdl.handle.net/2445/61850
Appears in Collections:Postgrau - Acolliment Residencial en Centres de Protecció a la Infància i l'Adolescencia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
El Llibre del Present_GUIA EDUCADORS.pdf748.23 kBAdobe PDFView/Open
El Llibre del Present_Per nen_a.pdf582.32 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons