Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/61883
Title: El neolític antic i l"inici de l"edat del bronze a les excavacions del nou conservatori del Liceu
Author: Riera i Mora, Santiago
Julià Brugués, Ramón
Nadal Lorenzo, Jordi
Piqué i Huerta, Raquel
Sañá Seguí, María
Molist, Miquel, 1956-
Llergo, Yolanda
Gómez, Anna
Ríos, Patricia
Bordas, Anna
Keywords: Barcelona (Catalunya)
Neolític
Edat del bronze
Excavacions arqueològiques
Barcelona (Catalonia)
Neolithic period
Bronze age
Archaeological excavations
Conservatori del Liceu
Issue Date: 1-May-2012
Publisher: Museu d'Història de Barcelona (MUHBA)
Abstract: [cat] En aquest article es presenta l"estudi interdisciplinari de les ocupacions prehistòriques recents (neolític i inici de l"edat del bronze) localitzades durant la construcció del Conservatori del Gran Liceu de Barcelona, al barri del Raval de la mateixa ciutat. Les restes ocupacionals corresponen a un assentament amb evidències d"estructures de combustió i diversos elements de suport. Hi destaca la conservació d"alguns magnífics fogars, així com un conjunt de materials abiòtics i biòtics que permeten augmentar el coneixement de les primeres comunitats agrícoles del Pla de Barcelona. [spa] En este artículo se presenta el estudio interdisciplinar de las ocupaciones prehistóricas recientes (Neolítico e inicio de la Edad del Bronce) localizadas durante la construcción del Conservatorio del Gran Liceo de Barcelona, en el barrio del Raval de la misma ciudad. Los restos de ocupación corresponden a un asentamiento con evidencias de estructuras de combustión y otros elementos de soporte. Entre ellos destaca la conservación de algunos magníficos hogares así como un conjunto de materiales abióticos y bióticos que permiten aumentar el conocimiento sobre las primeras comunidades agrícolas del llano de Barcelona. [eng] This paper presents the interdisciplinary study of the recent prehistoric occupations (Neolithic and Early Bronze Age) found during the construction of El Liceu Conservatoire in Barcelona"s El Raval district. Occupational remains correspond to a settlement with traces of combustion structures and several supporting elements. It emphasises the preservation of some magnificent fireplaces and a set of archaeological abitoic and biotic materials that can increase knowledge of the first farming communities in the Barcelona plain. [fra] Cet article présente l"étude interdisciplinaire des occupations préhistoriques récentes (néolithique et début de l"âge du bronze) localisées lors de la construction du Conservatoire du Grand Théâtre du Liceu (opéra) de Barcelone, dans le quartier du Raval. Les vestiges d"occupation correspondent à un établissement présentant des structures de combustion et différents éléments de support. On y remarque la conservation de quelques magnifiques foyers ainsi qu"un ensemble de matériaux abiotiques et biotiques qui peuvent enrichir les connaissances sur les premières communautés agricoles de la plaine de Barcelone.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/09/02Bordas.pdf
It is part of: QUARHIS, 2012, num. 9, p. 119-137
URI: http://hdl.handle.net/2445/61883
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
635758.pdf544.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.