Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/62146
Title: Editorial del número 5 de la Revista Observar
Author: Menéndez Varela, José Luis
Keywords: Educació superior
Portafolis en educació
Innovacions educatives
Didàctica de l'art
Higher education
Portfolios in education
Educational innovations
Art teaching methods
Issue Date: 2011
Publisher: Observatori sobre la Didàctica de les Arts (ODAS)
Abstract: Després de cinc anys de publicació ininterrompuda de la revista Observar, el Consell Editorial ha cregut que havia arribat el moment d'imprimir-li algunes modificacions. El lector que ha estat seguint la revista comprovarà en primer lloc que ha canviat lleugerament el format de pàgina. Per bé que hom ha mantingut els aspectes més importants del seu disseny i en especial la marca d"aigua amb el nom de la revista , d'una edició a dues columnes s'ha passat a una única columna i a una ampliació del seu marge dret. Amb aquest canvi s"ha pretès facilitar la lectura dels articles: hom evita així el desplaçament cap amunt al que, per tractar-se d"una revista electrònica concebuda per a ésser consultada principalment en pantalla, es veia obligat el lector en cada pàgina per tal de saltar de columna. En segon lloc, hom ha suprimit en l'editorial la lectura de la imatge de portada que precedia la presentació del sumari. Si, amb aquesta característica, s'havia volgut remarcar la provinença de la revista de l"àmbit de les arts malgrat que la major part d'allò publicat fa referència a la reflexió educativa , hom ha cregut necessari cedir aquest espai en l'editorial a aquells assumptes de més importància en la mesura que són els aspectes habitualment valorats per les entitats gestores de les bases de dades internacionals de revistes acadèmiques. En efecte, i aquesta és la tercera modificació, a partir d"aquest número hom passarà comptes d'un conjunt de dades de caràcter bibliomètric que informen de la política editorial i poden constituir indicadors de qualitat de la publicació.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.odas.es/site/new.php?nid=35
It is part of: OBSERVAR: Revista electrònica de l"Observatori sobre la Didàctica de les Arts, 2011, vol. 5, p. 1-6
URI: http://hdl.handle.net/2445/62146
ISSN: 1988-5105
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història de l'Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
623759.pdf67.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons