Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/62290
Title: Casos clínics d'infeccions del tracte urinari
Author: Bernáldez Jiménez, Jaime
Daunert Armillas, Carol
El Shahhat Saad El Sayed, Mohamed
López Campillo, Clara
López Garriga, Ester
Sanz Costa, Marta
Director: Rius Bofill, Núria
Marqués Villavecchia, Ana M.
Keywords: Històries clíniques
Infeccions del tracte urinari
Medical records
Urinary tract infections
Issue Date: Jan-2015
Abstract: La monografia que presentem a continuació, és un compendi de casos clínics sobre infeccions del tracte urinari redactats per estudiants de l’assignatura Microbiologia i Parasitologia clíniques, obligatòria de la menció Farmàcia assistencial i anàlisi clíniques del grau de Farmàcia. Els casos clínics proposats consten d’una primera part amb l’enunciat del cas i una sèrie de preguntes relacionades amb el diagnòstic microbiològic de la infecció, i una segona part que consisteix en la discussió de les respostes a les preguntes plantejades. El text és bilingüe, català i castellà, respectant la llengua utilitzada per cada alumne a l’hora de redactar el cas pràctic.
Note: Aquesta activitat va començar amb el Projecte d’Innovació Docent 2012PID-UB/137 «Aprenentatge de la Microbiologia clínica mitjançant la redacció i resolució de casos clínics», Assignatura Microbiologia i Parasitologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. Curs:2012-2013, Tutores: Núria Rius Bofill i Ana M. Marqués Villavecchia
URI: http://hdl.handle.net/2445/62290
Appears in Collections:Treballs de l'alumnat - Facultat de Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Casos_Clinics_Infeccions_Tracte_Urinari.pdf206.55 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons