Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/62425
Title: Comentari a la setència sobre l'Estatut. Competència en matèria de consultes populars (art. 122)
Author: Martín Núñez, Esther
Keywords: Sentències
Jurisprudència
Referèndum
Competència (Dret)
Catalunya
Judgements
Jurisprudence
Referendum
Competent authority
Catalonia
Issue Date: 2010
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: L'article 122 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC) reconeix a la Generalitat la competència exclusiva per a establir el règim jurídic, les modalitats, el procediment, l'acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l'àmbit de llurs competències, d'enquestes, audiències públiques,formes de participació i qualsevol altre instrument de consultes populars, salvant el que disposa l'article 149.1.32 de la Constitució espanyola (CE). La STC 31/2010, de 20 de juny, avala al seu fonament jurídic 69, la constitucionalitat del precepte estatutari, però amb una interpretació marcadament restrictiva.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.rcdp.cat
It is part of: Autonomies. Revista Catalana de Dret Públic, 2010, num. Especial, p. 314-319
URI: http://hdl.handle.net/2445/62425
ISSN: 1885-5709
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, Dret Eclesiàstic de l'Estat i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
589387.pdf78.01 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons