Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/62524
Title: Eduard Toda i Güell. Ideologia i escriptura (1855-1941)
Author: Gort Oliver, Jordina
Director: Cabré, Rosa, 1945-
Keywords: Escriptors catalans
Toda, Eduard, 1855-1941
Catalan authors
Issue Date: 26-Nov-2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi està centrada en la figura del diplomàtic i escriptor Eduard Toda i Güell. L'objectiu primordial d'aquest estudi és el de definir el pensament , l'estil d'escriptura i les influències ideològiques i literàries del personatge partint de l'anàlisi dels seus textos , però també a través de la seva obra humana, les seves relacions , els seus viatges i les seves implicacions en el camp polític, social i cultural del país. Per a això s'analitza el seu epistolari, la creació de la seva biblioteca i els seus donatius de llibres i col•leccions en diferents biblioteques i arxius del país, la selecció dels llibres que va adquirir i les possibles lectures que van formar el seu pensament i l'escriptura dels seus textos, discursos, articles i llibres . L'anàlisi de l'obra d'Eduard Toda estudia, principalment, el sentit final de cada llibre i del conjunt de la seva obra. L'estudi estableix el perquè , la metodologia i el valor dels llibres i articles que va escriure. Mostra la finalitat de la seva escriptura i també de tota aquella obra material i espiritual que no forma part de l'escriptura -és el cas de les restauració arquitectònica de monuments com el monestir de Santa Maria de Poblet- però que també constitueix la seva obra global. L'estudi i anàlisi de l'obra d'Eduard Tota vol aprofundir en el seu ideologia i extreure la base del seu pensament per entendre millor al personatge, i descobrir quin va ser el motor que va generar una personalitat tan polièdrica i l'energia que impulsava cada projecte i cada acció de la seva vida.
[eng] This thesis is centered on the figure of the diplomat and writer Eduardo Toda i Güell. The primary objective of this study is to define thinking, writing style and the ideological and literary influences of the character from the analysis of texts, but also through his human work, their relationships, their travel and their implications in political, social and cultural fields in the country. To do so his correspondence, his library creation and his donations of books and collections in various libraries and archives in the country were analyzed, as well as the selection of books which acquired and possible readings that shaped his thinking and writing of texts, speeches, articles and books. The analysis of the work of Eduardo Toda studies mainly the ultimate meaning of each book and the whole of his work. The study establishes the reason, the methodology and the value of books and articles written. It displays the purpose of his writing and also of all that material and spiritual work that is not part of the script –that is the case of architectural restoration of monuments such as the Monastery of Santa Maria de Poblet- but also its global workforce. The study and analysis of the work of Eduardo Toda want to deepen their ideology and extract the basis of their thinking to better understand the character, and discover what the engine was that generated such a multifaceted personality and energy that drive each project and each action of his life.
URI: http://hdl.handle.net/2445/62524
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Filologia Catalana

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JGO_TESI.pdf16.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.