Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/62664
Title: El clima i la producció d'olives a la Catalunya seca: el cas de Cabacés (el Priorat)
Author: López Bustins, Joan Albert
Pla, Eduard
Pascual, Diana
Retana, Javier
Savé i Montserrat, Robert, 1954-
Keywords: Canvis climàtics
Olivera
Producció
Cabassers (Catalunya)
Climatic changes
Olive
Production
Cabassers (Catalonia)
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: [cat] En un context de canvi climàtic cal estudiar les vulnerabilitats del territori a escala local. En aquest treball s'analitza la producció d'oli de qualitat en un indret de la Catalunya seca, Cabacés (el Priorat), i es posa en relació amb la variabilitat climàtica. Els resultats mostren que el clima té una influència important en la producció d'olives, sobretot les temperatures màximes del mes d'abril i les precipitacions del mes més sec, juliol. S'obté un model de regressió múltiple a partir d'aquestes dues variables climàtiques més influents en la producció. No obstant això, els valors del model s'allunyen dels reals a partir de l'any 2003 a causa d'un creixement molt elevat de la producció per l'extensió del reg de suport. Les futures vulnerabilitats no només depenen del canvi climàtic, sinó dels efectes del canvi global, fenomen que també engloba tots aquells canvis en els usos, hàbits i consums del territori.
[spa]En un contexto de cambio climático es necesario estudiar las vulnerabilidades del territorio a escala local. Este trabajo analiza la producción de aceite de calidad en una localidad de la Cataluña seca, Cabacés (Priorat), en relación con la variabilidad climática. Los resultados muestran que el clima tiene una influencia importante en la producción de aceitunas, sobre todo las temperaturas máximas de abril y las precipitaciones del mes más seco, julio. Se obtiene un modelo de regresión múltiple a partir de estas dos variables climáticas más influyentes en la producción. No obstante, los valores del modelo se alejan de los reales a partir de 2003 debido al importante aumento de la producción por la extensión del riego de soporte. Las futuras vulnerabilidades no dependen solamente del cambio climático, sino de los efectos del cambio global, fenómeno que también incluye todos aquellos cambios en los usos, hábitos y consumos del territorio.
[eng] In the current context of climate change, proper studies of regional and local vulnerabilities are required. This study analyses the relationship between the high quality olive production in a municipality of southern Catalonia, Cabacés (Priorat), and climate variability. Results show the climate effects maximum temperature in April, and rainfall in July on olive production. Nevertheless, irrigation caused a high increase in olive production along the last decade. This fact leads to a disagreement in the multiple regressions, modelled by the climatic variables above-mentioned, after 2002. Thus, to define future vulnerabilities must be taken the global change into account, which considers climate change and other changes in land and water uses.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/268055/355636
It is part of: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 2013, num. 75, p. 291-303
URI: http://hdl.handle.net/2445/62664
ISSN: 1133-2190
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
627740.pdf211.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons