Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/62749
Title: La intervenció de l’administració local catalana com operadora de telecomunicacions (1996 - 2014) – del monopoli a l’operador de mercat
Author: Rubió Ochoa, Robert
Director: Galán Galán, Alfredo
Keywords: Administració local
Telecomunicació
Catalunya
Tesis de màster
Local government
Catalonia
Telecommunication
Masters theses
Issue Date: 2015
Abstract: Analitzar els aspectes relatius a la intervenció de l’Administració local catalana en el mercat com operadora de telecomunicacions i, concretament, l’evolució normativa i heterogeneïtat doctrinal del regulador del sector, la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, des de la plena liberalització del sector fins a la integració de les seves funcions en la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència
Note: Treballs Finals del Màster de Gestió Pública Avançada, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Alfredo Galán Galán
URI: http://hdl.handle.net/2445/62749
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió Pública Avançada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Robert Rubió.TFM. Gestió Publica Avançada.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons