Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/62758
Title: La universitat funciona més bé que la política i l'empresa
Author: Canela Campos, Enric I.
Keywords: Educació superior
Política científica
Política educativa
Col·laboració universitat-empresa
Higher education
Science and state
Educational policy
Academic-industrial collaboration
Issue Date: 30-Mar-2013
Publisher: Taller d'Iniciatives Editorials
Abstract: La universitat catalana actual, deixant de banda els econòmics, té dos problemes. Un és la lentitud a adaptar-se i respondre a les demandes ciutadanes. El segon és la manca d'un sistema ben definit i sistemàtic de retiment de comptes a la societat. Resolts ambdós problemes, la universitat faria en poc temps un gran canvi per bé. La resposta a aquests problemes pot donar-se amb petites modificacions de la norma externa i algunes de més profundes en la interna que aportin més flexibilitat i autonomia
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.leconomic.cat/neco/article/4-economia/18-economia/632103-la-universitat-funciona-mes-be-que-la-politica-i-lempresa.html
It is part of: L'Econòmic, 2013, num. 131, p. 23-23
URI: http://hdl.handle.net/2445/62758
ISSN: 2254-3007
Appears in Collections:Divulgació i Premsa (Bioquímica i Biomedicina Molecular)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
621888.pdf51.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.