Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/63241
Title: Inscripció ibèrica, grafits i marques amfòriques prodecents de la Fogonussa (Sant Martí de Maldà, Riucorb, Urgell)
Author: Garcés i Estalló, Ignasi
Torres Benet, M.
Keywords: Sant Martí de Maldà (Catalunya)
Excavacions arqueològiques
Àmfores
Inscripcions ibèriques
Sant Martí de Maldà (Catalonia)
Archaeological excavations
Amphoras
Iberian inscriptions
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Es donen a conèixer diversos objectes singulars localitzats en superfície en els jaciments ibèric i romà de la Fogonussa, que romanien inèdits en la població de Sant Martí de Maldà, municipi de Sant Martí de Riucorb. La selecció està formada per una vora d'àmfora grecoitàlica tardana, que conté una inscripció ibèrica, dues nanses de vasos contenidors ibèrics amb grafits i tres nanses d'àmfora ibèrica estampillades, una d'elles amb la figura d'un griu.
[eng] Some singular objects recovered in surface are announced in the sites Iberian and Roman of the Fogonussa, that they were remaining unpublished in the population of Sant Martí de Maldà, municipality of Sant Martí de Riucorb. The selection is formed by a brim of late Greco-Italic amphora that contains an Iberian inscription, two handles of Iberian containers with graphites and three handles of Iberian stamped amphora, one of them with the figure of a griphon.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/article/view/255366/342295
It is part of: Sylloge Epigraphica Barcinonensis, 2011, num. 9, p. 29-48
URI: http://hdl.handle.net/2445/63241
ISSN: 2013-4118
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
577344.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons